Lietošanas noteikumi

MĀJAS LAPAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. VISPĀRĒJA VIENOŠANĀS

SIA „Madam Bonbon”, reģistrācijas Nr. 40003958005, juridiskā adrese: K. Barona iela 14-9i, Rīga, Latvija, LV1050, turpmāk saukts BONBON SHOES, nodrošina tīmekļa lapā www.bonbonshoes.eu, turpmāk saukta Mājas lapa, pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, piegādes noteikumiem, preču atgriešanas noteikumiem, citiem noteikumiem un nosacījumiem un darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Mājas lapā saistībā ar noteiktām funkcijām, elementiem vai reklāmu, kā arī nodrošina klientu apkalpošanas dienestu. Viss uzskaitītais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti par Noteikumiem un nosacījumiem) un ir to sastāvdaļa. Autorizējoties Mājas lapas E-veikala sadaļā, Jūs apliecinat, ka esat izlasījis šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem un nosacījumiem.

Ja patērētājs, izmantojot interneta starpniecību, iegādājas BONBON SHOES Mājas lapā piedāvātos pārdodamos apavus un aksesuārus, turpmāk tekstā „Preces”, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums” un Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

Distances līgums par Preces pirkumu uzskatāms par noslēgtu ar preces apmaksas brīdi.

2. PRIVĀTUMS

BONBON SHOES aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, saistībā ar fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

BONBON SHOES lūdz patērētāja personīgo informāciju, jo tas ir nepieciešams, lai patērētājam nodrošinātu labāko servisa līmeni. Tas ļauj sniegt patērētājam piemērotu pieeju BONBON SHOES Precēm un pievērst uzmanību preču kategorijām, kas visvairāk interesē patērētāju. Patērētāja personīgā informācija palīdz BONBON SHOES sniegt informāciju par jaunumiem piedāvāto Preču klāstā, izpārdošanām un pasākumiem, par kuriem patērētājs varētu būt ieinteresēts.

Vietnes lapās Jūs varat pasūtīt preci, veikt pieprasījumus un pieteikties informācijas saņemšanai par jaunumiem, izpārdošanām u.c. Jūsu pieprasījuma apstrādei mēs prasām sniegt tādu informāciju kā – vārds, adrese, e-pasta adrese, kontakttālrunis u.c. BONBON SHOES nepieprasa un neapstrādā sensitīvos personas datus.

BONBON SHOES nekad neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru Jūs sniedzat tiešsaistē. BONBON SHOES nepārdod un neizīrē Jūsu kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem.

Jūsu sniegtā informācija palīdz mums īstenot mūsu servisu, apstrādāt Jūsu pieprasījumus, piegādāt preci un sniegt Jums atbalstu.

BONBON SHOES pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. Mēs būsim spiesti atklāt patērētāja personīgo informāciju, kad to prasa likums.

BONBON SHOES veic visus iespējamos pasākumus Jūsu personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu vai bojāšanu.

Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies Preces Mājas lapā, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par Preču pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.

Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.

3. MĀJAS LAPAS DARBĪBAS MĒRĶIS

Šo mājas lapu ir izveidojusi un uztur BONBON SHOES. Mājas lapa ir izstrādāta tā, lai tā efektīvi kalpotu kā platforma saziņai starp uzņēmumu un patērētāju, kā platforma BONBON SHOES Preču tirdzniecībai tiešsaistē un arī kā informācijas avots visos jautājumos, kas saistīti ar Precēm un uzņēmumu.

4. INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE

Sniedzot Mājas lapā pieejamo Preču aprakstu, mēs cenšamies būt cik iespējams precīzi. BONBON SHOES nevar garantēt, ka informācija, kas saistīta ar Precēm (apraksts, krāsas, izmēri un tml.), ir pilnībā atjaunināta, iekļaujot tajā visu aktuālo.

5. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Visa Mājas lapā pieejamā informācija un saturs, ieskaitot tekstu un grafiskās zīmes, pogu ikonas, attēlus, skaņas ierakstu fragmentus, datu apkopojumus un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu (viss kopā saukts par Saturu), ir BONBON SHOES īpašums un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez skaidras rakstiskas atļaujas Mājas lapā pieejamās informācijas un satura izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

6. CENU VEIDOŠANAS POLITIKA

Mājas lapā www.bonbonshoes.eu visas cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā. Mēs cenšamies nodrošināt, lai cenas vienmēr būtu norādītas precīzi, tomēr nevaram garantēt, ka pasūtījuma veikšanas laikā norādītās cenas nemainīsies. Saņemot Jūsu pasūtījumu, kurā norādītā cena atšķirsies no tobrīd tīmekļa lapā norādītās cenas, mēs sazināsimies ar Jums un piedāvāsim iespēju atsaukt pasūtījumu. Ja mēs nespēsim pietiekami ātri sazināties ar Jums, Jūsu pasūtījums tiks automātiski uzskatīts par atceltu un Jūs atgūsiet visus attiecīgā pasūtījuma ietvaros veiktos maksājumus.

Visām cenām tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis. Atkarībā no piegādes adreses, Jūsu pasūtījumam var tikt piemērota papildus sūtīšanas maksa, kas tiks skaidri norādīta PIRMS maksājuma apstiprināšanas un iekļauta kopējā pasūtījuma cenā.

Preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, kā arī piegādes vai pasta izdevumus, tiks norādīta PIRMS Distances līguma noslēgšanas.

Ja piegādes vai pasta izdevumus nevarēs aprēķināt iepriekš, Jūs tiksiet atsevišķi par to informēts.

7. PIEGĀDES KĀRTĪBA

Visas mūsu piegādes tiek veiktas droši un ātri, ko apstiprina mūsu iepriekšējā darbības pieredze. Informācijai par pasūtījumu izpildes un piegādes kārtību mēs aicinām Jūs iepazīties ar mūsu Preču piegādes noteikumiem.

8. PREČU ATPAKAĻATDOŠANAS NOTEIKUMI UN ATTEIKUMA TIESĪBAS

Katrs jautājums saistībā ar klienta veiktu un tam piegādātu pasūtījumu atgriešanu tiek izskatīts atsevišķi saskaņā ar vienkāršotu procedūru. Informācijai par klienta iespējām saistībā ar produktu atgriešanu un informācijas saņemšanai par līguma izbeigšanu un attiecīgajiem nosacījumiem, mēs aicinām Jūs iepazīties ar mūsu Preču atgriešanas noteikumiem.

9. LIETOTĀJA PIENĀKUMI

Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to Jums ir jāievēro šeit izklāstītie Noteikumi un nosacījumi un Mājas lapā publicētie īpašie brīdinājumi vai norādījumi attiecībā uz piekļuvi vai lietošanu. Jums vienmēr jārīkojas labticīgi un saskaņā ar likumu un paražām. Jūs nedrīkstat veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus Mājas lapā, tajā atrodamajā saturā vai pakalpojumos, kā arī nedrīkstat jebkādā veidā kaitēt Mājas lapas darbībai vai funkcionālajai vienotībai. Neierobežojot citu šajos Noteikumos un nosacījumos minēto punktu vispārīgo raksturu, ja apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās saistības, Jūs būsiet atbildīgs par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var radīt BONBON SHOES.

10. SAITES UZ TREŠO PUŠU LAPĀM

Mēs neesam atbildīgi par citu mājas lapu saturu, uz kurām vai no kurām ved mūsu Mājas lapas saites. Mājas lapā redzamās saites ir dotas vienīgi Jūsu ērtības nolūkā. Uz citām tīmekļa vietnēm, mājas lapām vai no tām vedošu saišu izmantošana ir Jūsu pašu risks. Mēs nekādā veidā neesam atbildīgi par citu tīmekļa vietņu pārbaudi vai izvērtēšanu, no kurām vai uz kurām ved mūsu Mājas lapas saites, un mēs negarantējam citu šādu tīmekļa vietņu piedāvājumu, kā arī mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz citu mājas lapu un vietņu darbību, saturu, produktiem vai pakalpojumiem, ieskaitot bez ierobežojuma to privātuma politiku un noteikumus un nosacījumus. Jums ir uzmanīgi jāiepazīstas ar visu citu jūsu apmeklēto tīmekļa vietņu noteikumiem un nosacījumiem, kā arī to privātuma politiku.

11. ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

Jūs piekrītat, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem BONBON SHOES nekādā ziņā nav atbildīga (pēc līguma, nolaidības dēļ vai uz cita pamata) par jebkādiem pārtraukumiem vai kļūdām, kas radušās, Jums lietojot šo Mājas lapu.

Atbilstoši piemērojamiem likumiem, BONBON SHOES nekādā ziņā nav atbildīga (pēc līguma, delikta tiesību dēļ, ieskaitot nolaidību vai uz cita pamata) par a) BONBON SHOES pārtraukumu komercdarbībā; b) kavējumiem vai pārtraukumiem saistībā ar piekļuvi Mājas lapai; c) datu nepiegādāšanu, kļūdainu piegādi, izkropļojumiem, bojāeju vai citām izmaiņām; d) jebkāda veida kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar uz citām vietnēm vedošu saišu atrašanos Mājas lapā vai to izmantošanu; e) datorvīrusiem, sistēmas avārijām vai atteici, kas var rasties saistībā ar Mājas lapas izmantošanu, ieskaitot tādas hipersaites izmantošanu, kas ved uz vai no trešo pušu tīmekļa vietnēm; f) jebkādām neprecizitātēm vai izlaidumiem saturā vai g) notikumiem ārpus pušu saprātīgas kontroles.

Puses nav atbildīgas par jebkādiem netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai secīgiem zaudējumiem (ieskaitot negūto peļņu), kas saistīti ar Mājas lapu vai tās izmantošanu (vai nespēju izmantot Mājas lapu) no Jūsu puses, neatkarīgi no darbības veida, pēc līguma, delikta tiesību (ieskaitot nolaidību) vai citu iemeslu dēļ, arī tad, ja BONBON SHOES tiek informēta par šādu zaudējumu rašanās iespējamību.

12. PRETENZIJAS AUTORTIESĪBU SAKARĀ

SIA “Madam Bonbon”, 2022. Visas tiesības rezervētas.

Viss šīs Mājas lapas saturs, sarakste (caur e-pastu vai parasto pastu), kā arī mārketinga materiāli, kas ir izmantoti Mājas lapas reklamēšanai trešo pušu resursos, ir BONBON SHOES īpašums. Tās satura reproducēšana vai pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā ir aizliegta, izņemot šādiem mērķiem:

Atļauja kopēt personīgai lietošanai:

Jums ir tiesības veidot Mājas lapas satura kopijas vai izdrukāt tā daļas saprātīgai personiskai lietošanai.

Atļauja kopēt vai pārpublicēt ierobežotai izmantošanai:

Jums ir tiesības veidot materiāla kopijas izdrukas veidā vai ciparu formātā izmantošanai trešo personu vajadzībām, ar nosacījumu, ka Jūs uzrādiet BONBON SHOES Mājas lapu kā satura un materiālu avotu, pievienojot kādai no šādi pārpublicētajām kopijām augšējā līmeņa hipersaiti (https://www.bonbonshoes.eu). Jums ir arī jāinformē trešās personas, ar kurām Jūs kopīgi izmantojat šādas kopijas, ka šādu kopiju pārpublicēšanas gadījumā kā visu materiālu avots ir jānorāda BONBON SHOES Mājas lapa, ievietojot augšējā līmeņa hipersaiti (https://www.bonbonshoes.eu).

13. KOMPENSĀCIJA

Jūs apņematies kompensēt mums, aizstāvēt un aizsargāt mūs no kaitējuma, zudumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kā arī atlīdzināt izdevumus par juridiskiem pakalpojumiem, kas radušies sakarā ar trešo personu celtu pretenziju, lietu vai prasību saistībā ar šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu kļūdām Jūsu sniegtos apliecinājumos vai garantijās, vai šīs Mājas lapas izmantošanā no Jūsu puses.

14. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Līgumslēdzējas puses visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz Jūsu autorizāciju Mājas lapā vai rodas saistībā ar šī Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās.

BONBON SHOES normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā un termiņā atbildēs uz jebkuru Jūsu iesniegumu un informēs par iespējamo prasījuma izpildes veidu, strīda risinājumu vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu.

Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunās, tad Jūs kā patērētājs varat celt prasību vai nu Latvijas Republikas tiesā, kas ir BONBON SHOES domicils, vai arī, neatkarīgi no BONBON SHOES domicila vietas, patērētāja domicila vietas tiesā.

BONBON SHOES var celt prasību pret Jums kā patērētāju vienīgi tās dalībvalsts tiesās, kurā ir Jūsu kā patērētāja domicils.

BONBON SHOES nekādā veidā ar šiem noteikumiem neierobežo jūsu tiesības vērsties kompetentās valsts iestādēs savu tiesību aizsardzībai.

15. PIEKRIŠANA SAŅEMT PAZIŅOJUMUS PA E-PASTU

Pieņemot šos Noteikumus un nosacījumus, Jūs piekrītat no mums saņemt paziņojumus, vienošanās, pasūtījumu precizējumus un citas ziņas (kopā saukti „Paziņojumi”) uz e-pastu vai parasto pastu. Jūs piekrītat, ka pa e-pastu vai parasto pastu nosūtīti paziņojumi atbilst noteikumiem un nosacījumiem, kas piemērojami šādiem rakstiskas saziņas veidiem. Ja Jūs nepiekrītat saņemt paziņojumus no šīs Mājas lapas, lūdzu, pārtrauciet izmantot šo tīmekļa vietni un tās pakalpojumus, jo BONBON SHOES nespēj nodrošināt pilnu pakalpojumu klāstu lietotājiem, kas nesaņem paziņojumus no Mājas lapas.

Lūdzu, ievērojiet, ka šajā punktā minētie paziņojumi neattiecas uz izvēles mārketinga informāciju, kuru Jūs varat izvēlēties saņemt no Mājas lapas pēc saviem ieskatiem, izņemot gadījumus, kad BONBON SHOES klientu informē par vispārēju akciju e-veikalā, kura attiecas uz visām e-veikala piedāvājuma precēm.

16. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Jūs piekrītat, ka šie Noteikumi un nosacījumi veido visu starp Jums un BONBON SHOES noslēgto aktuālo vienošanos attiecībā uz šīs Mājas lapas un tās satura lietošanu no Jūsu puses.

BONBON SHOES ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Mājas lapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras šajos Noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Turpinot lietot Mājas lapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, Jūs ar to apliecināt savu piekrišanu visām izmaiņām. BONBON SHOES patur tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem piešķirtās tiesības. Jums ir jāievēro šāds atsaukums vai izmaiņas no to veikšanas brīža, ieskaitot, ja tas nepieciešams, pārtraucot Mājas lapas izmantošanu jebkādā veidā.

Nekas no šajos noteikumos teiktā nav iztulkojams kā partnerattiecību vai cita kopuzņēmuma veida nodibināšana starp Jums un BONBON SHOES. Gadījumi, kad BONBON SHOES nespēj panākt šo Noteikumu un nosacījumu ievērošanu no Jūsu puses, neietekmē pilnas mūsu tiesības pieprasīt to ievērošanu pirms vai pēc tam. Ja kāds no šo Noteikumu un nosacījumu punktiem piemērojamo likumu ietvaros nav izpildāms vai nav spēkā, vai ar šķīrējtiesas vai tiesas lēmumu tiek atzīts par neizpildāmu vai spēkā neesošu, tas neietekmē šo Noteikumu un nosacījumu spēkā esamību vai piemērojamību kopumā, bet tā vietā šajos Noteikumos un nosacījumos iespēju robežās ir jāveic grozījumi atbilstoši piemērojamiem likumiem tā, lai tie pilnībā atspoguļotu pušu sākotnējo ieceri atbilstoši sākotnējiem Noteikumiem un nosacījumiem.

17. NEPĀRVARAMA VARA

SIA „ Madam Bonbon” nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai  klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.